Stater

Stater creëert duurzame waarde voor klanten, werknemers en de samenleving. Het beleid op duurzaamheid, gebaseerd op de ESG-principes, zorgt voor een balans tussen toegevoegde waarde voor mens en milieu enerzijds en (de continuïteit) van de organisatie anderzijds. Het duurzame karakter van de organisatie krijgt vorm door verder invulling te geven aan dit duurzaamheidsbeleid.

Contactgegevens

Podium 1, 3826 PA Amersfoort, Nederland
Bezoek